Filsoof Training Series

مجموعه آموزشی فیلسوف (شامل آموزش مایا، تری دی مکس و ادیوس)مشخصه کالا: 3 dvd
کد کالا: 5376
ناشر/تولید کننده:
قیمت: 45,000 تومان
‍‍‍‍

محتویات این مجموعه عبارتند از:

آموزش 3Ds Max

مباحث عمومی، معماری داخلی و خارجی، تکسچرینگ، نورپردازی، دوربین ها، رندرینگ و ...
ویژه مدل سازان، معماران و تصویر سازان

- آشنایی با محیط داخلی 3DsMAX
- ویو پورت، نوار منو، نوار ابزار، پنل ها
- ساخت اشکال سه بعدی
- ساخت اجسام هندسی
- حرکت در صفحه نمایش
- آشنایی با انواع نورها
- آشنـایی با ابزارهای Edit Poly  و  Edit Spline
- پروژه ساخت ویلا (معماری داخلی و خارجی)؛ ساخت دیوارها و سقف ویلا
- آشنایی با ابزار Snap
- کار با ابزار Edit Poly
- پروژه ساخت ویلا (معماری داخلی و خارجی)؛ اضافه کردن درب و پنجره و نسبت دادن آنها به دیوارها
- پروژه ساخت ویلا (معماری داخلی و خارجی)؛ اضافه کردن پله به ویلا
- کار با ابزار Spline Edit - ساخت آشپزخانه برای ویلا
- آشنایی با ابزار Extrude - پروژه ساخت ویلا (معماری داخلی و خارجی)؛ ساخت دیوارهـای طبقه ی دوم
- قرار دادن درب و پنجره برای طبقه ی دوم
- اضافه کردن سقف شیبدار برای طبقه ی دوم
- آشنایی با کلید Slice Plan
- پروژه ساخت ویلا (معماری داخلی و خارجی)؛ اضـافه کردن لبه برای زیر ویلا
- اضافه کردن پله جلوی ویلا
- اضافه کردن استخر به پشت ویلا
- اضافه کردن باغچه در کناره ی ویلا
- ایجاد کردن حصار برای دور ویلا
- ایجاد پله برای استخر
- استفاده از ابزار Bolean - پروژه سـاخت ویلا (معمـاری داخلی و خارجی)؛ ساخت درب ورودی برای محوطه
- ساخت سفـال شیروانی برای روی سقف ویلا
- ساخت نرده برای پله ی داخل ویلا
- آشنایی با فرمان Champher
- کامل کردن نرده ی پله های داخلی و خارجی، ایجاد ستون و سقف برای تراس  و آستانه ی خانه
- کامل کردن نمـای بیرونی خانه و ایجاد فضـای سبز
- آشنـایی با پنجره ی Material Editor
- تکستچر بندی و نورپردازی کامل یک اتاق
- آشنـایی با دوربین ها در 3Ds Max
- آشنـایی با کلیدهای حرکتی و انواع حرکت دوربین
- آشنـایی با پنجره ی Render Setup، خروجی گرفتن از رندرهـا در 3Ds Maxآموزش Edius
مباحث عمومی، تصویرسازی سینمایی، ترنزیشن ها، فیلترهای صوتی و تصویری، افکت ها، رندرینگ و ...
ویژه تدوینگران، تصویر سازان و سینماگران

- مقدمه و آشنـایی با نرم افزار
- جابجـایی پنل ها و چیدمان دلخواه اولیه
- آشنایی سریع با منوهـا
- ساخت پروژه و سکانس های جدید، وارد کردن فایل هـای صوتی، تصویری و عکس به نرم افزار
- آشنـایی با قسمت TimeLine
- بررسی کامل کانال های تصویری، صوتی و تایتل در قسمت TimeLine - آشنایی با خط زمان و کارایی آن
- کار با قسمت Mix در کانال تصویری
- کار با قسمت هـای Vol و Pan در کانال صوتی، ایجاد تایتل در نرم افزار با تمام جزئیات
- بررسی تایتل مورد نظر در کانال های تصویری و تایتل
- بررسی کامل کانال  تصویری / صوتی [VA]
- ایجاد Fade in و Fade out بکمک قسمت Mix
- ایجاد برش در تصویر [Cut] و آشنـایی بـا کاربردهـای آن در نرم افزار
- ساخت یک ترنزیشن [Desolve] دستی بکمک قسمت Mix
- کـار با Ripple Delete برای حذف فاصله قسمت برش خورده
- کار با Delete برای حذف نشدن فاصله قسمت برش خورده
- آشنـایی با گزینه هـای Undo و Redo
- تمرین (تعویض صدای یک کلیپ تصویری بصورت کاملا حرفه ای و با توجه به موارد گفته شده در درس های گذشته)
- آشنـایی با گزینه Set Ripple Mode برای ایجـاد فاصله بین کلیپ ها در TimeLine
- طریقه ایجاد نریشن (صحبت روی فیلم) یا دوبله بر روی فیلم
- آشنایی با آیکون های قسمت TimeLine
- گزینه های Copy، Cut و Paste
- گزینه های Color Mate و Color Bars
- گزینه Project Setting
- آشنایی با قسمت Layouter
- بررسی قسمت انیمیشن در Layouter
- تمرین - ساخت یک تصویر سینمایی زیبا
بکمک عکس هـا و انیمیشن قسمت  Layouter ، جدا کردن صـدا از تصویر
- گزینه Speed برای بالا و پایین آوردن سرعت  تصویر و پخش کردن فیلم بحـالت برعکس
- ایجاد حالت دو مانیتور برای دیدن فیلم راش و ادیت شده
- ایجاد مارکر برای نشانه گذاری در TimeLine
- آشنایی با گزینه های Set in و Set out برای انتخاب محدوده مورد نظر در TimeLine
- انواع حالت پخش فیلم
- ایجاد لوگو روی فیلم بکمک فتوشاپ و ادیوس
- ایجاد تکنیک کروماکی (پرده سبز) بر روی تصویر
- تلفیق تصاویر در هم
- ایجـاد رندر در محیط داخلی نرم افزار برای پخش روان فیلم
- آشنـایی کامل با قسمت افکت هـا در ادیوس؛ انواع فیلترهـای ویدیویی منحصربفرد بر روی تصویر
- انواع رنگ بندی ها
- انواع فیلترهای صوتی
- انواع ترنزیشن های متنوع دوبعدی و سه بعدی بهمراه جزئیات کامل و ادیت سلیقه ای
- انواع ترنزیشن های صوتی
- انواع حالت نمایش برای متن ها در نرم افزار
- انواع افکت های Blend برای ایجـاد رنگ هـای حرفه ای
- افکت چند تصویر در یک تصویر
- آشنـایی کامل بـا افکت قدرتمند 3D Picture in Picture بـرای انـواع مانورهـای حرکتی تصویر بصورت دو بعدی و سه بعدی
و ایجـاد انیمیشن های مختلف بر روی تصویر بهمراه فریم های کلیدی (Key Frame) ها و المان های زیبا در تصویر
- آشنایی با تکنیک سینک صدا و تصویر - وارد کردن
عکسهای Sequence (فریم فریم) در نرم افزار، خروجی گرفتن از نرم افزار بصورت فیلم، عکس، صدا و فریم فریم


آموزش Maya
مباحث عمومی، مدلسازی حرفه ای، تکسچرینگ، نورپردازی، انیمیشن، دوربین ها، رندرینگ و ...
ویژه مدلسازان، انیماتورها و تصویر سازان

- آشنـایی سریع با محیط مایا
- طرز حرکت در محیط مایا
- شناخت پنجره هـای دید در مایا
- کار بـا ابزارهـای Move ، Rotate ، Scale ، برای جابجـایی چرخش و بزرگنمایی آبجکت ها، آشنایی با View Cube برای تغییرات حالت دید
- آشنایی با خطوط  Curves برای ایجاد مدلینگ بکمک خطوط
- بررسی قسمت Channel Box برای جابجایی، چرخش و بزرگنمایی آبجکت ها از روی مقادیر عددی، آشنایی کامل با روش ایجاد آبجکت های نرم (Surface)
به همراه ایجاد حالات مختلف و تغییرات بر روی آنها، آشنایی کامل با روش ایجاد آبجکت های چند ضلعی (Ploygons) بهمراه ایجاد حالات مختلف و تغییرات
 بر روی آنها، آشنایی با Vertex (نقاط)، Edge (لبه ها)، Face (سطوح) در آبجکت ها، بررسی قسمت Outliner برای مدیریت کلیه آبجکت ها
- بررسی قسمت  Layers - آشنایی و کار با ابزارهای Snap  to grid، Snap to Curves و Snap To Points - رسم خطوط به روش های Pencil، Arc ,  EP Curves، Cv Curves، Beziar
- فرمان کلیدی G برای تکرار آخرین دستو اجرا شده
- فرمان کلیدی F برای دید بهتر بر روی آبجکت انتخاب شـده
- آشنایی با انواع کپی ها در مایا به کمک فرمان های Duplicate, Duplicate With Transforme, Duplcate Special
- جابجایی مرکز ثقل آبجکت ها (Pivot)
- آشنایی و کار با دستورات کلیدی Revolve, Planner, Loft, Align Tool ,Extrude,و Convert برای تبدیل آبجکت های Nurbs به Polygon
- کار با فرمان های Combine برای یکی کردن چند آبجکت
- Seprate برای جدا کردن آبجکت های یکی شده
- Extract برای جدا کردن قسمت های انتخابی از آبجکت
- Boolean برای برش زدن آبجکت هـا از یکدیگر
- Extrude برای امتـداد دادن قسمت های انتخـابی از آبجکت بصورت دلخواه و متنوع
- Bevel برای نرم کردن لبه هـای آبجکت
- Champher برای پخ زدن  لبـه هـای آبجکت
- Fill Hole برای پر کردن قسمت های خـالی آبجکت
- Create Polygon Tool برای ایجاد سطوح پلیگان بصورت دلخواه
- Insert Edge Loop Tool برای ایجاد Edge در قسمت های مختلف آبجکت
- آشنایی و کار با کلید رندر یک فریم
- مباحث متریال
- تکسچر و بامپ بصورت کامل بهمراه مباحث UV و ساخت تکسچر در فتوشاپ
- آشنایی با متریال های سطوح زبر – براق - شیشه ای و فلزی
- ایجاد انعکاس یا بازتاب تصاویر و مبحث شکست تصـاویر از پشت آبجکت شیشه ای مواج - آشنایی و کار با انواع نورها بهمراه سایه ها و تنظیمات آن
- آشنایی با انواع دوربین ها در مایا بهمراه تنظیمـات کلیدی آن
- آشنـایی با مبحث انیمیشن در مایا و شناخت فریم های کلیدی
- پروژه انیمیشن و حرکت یک درشکه بهمراه انیمیشن دوربین
- پروژه مدلینگ یک پیانو از ابتدا تا انتها بهمراه رنگ بندی و تکسچرینـگ و ایجاد نور و انعکاس
- نسبت دادن حرکت دوربین به خطوط و ذخیـره پـروژه - نحـوه خروجـی گرفتن از مایا بصورت عکس و فیلم بهمـراه کلیه تنظیمـات 

تمامی کالاها و خدمات حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین مقرارت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
قدرت اين سايت در استفاده از فروشگاه ساز ميکس ايران است.

طرف‌های قرارداد ما

paymethods